THANH TOÁN PHÍ/LỆ PHÍ

1. Giới thiệu

Đối với các hồ sơ yêu cầu phải thanh toán phí/lệ phí, người dân phải thực hiện thanh toán theo quy định để xác nhận tình trạng đã thanh toán thủ tục;\

Việc thanh toán phí/lệ phí có thể được thực hiện trực tiếp, qua bưu điện hoặc thực hiện thanh toán trực tuyến trên Cổng.

2. Quy trình thực hiện thanh toán bằng thẻ

Người dân truy cập màn hình Quản lý hồ sơ tương ứng với tình trạng Yêu cầu thanh toán để thực hiện thanh toán phí/lệ phí

Hình 1: Màn hình danh sách hồ sơ yêu cầu thanh toán

Người dùng nhấn chọn vào nút  để thực hiện chuyển sang bước tiếp theo

Hình 5: Màn hình chi tiết thanh toán

Sau khi điền nội dung thanh toán (bắt buộc), người dân thực hiện nhấn chọn vào nút  để tới bước tiếp theo

Hình 6: Màn hình lựa chọn phương thức thanh toán

Hệ thống Cổng Dịch vụ công Sở Y tế hỗ trợ các phương thức thanh toán thông dụng và hỗ trợ chọn lựa các ngân hàng tương ứng

Hình 7: Màn hình lựa chọn ngân hàng

Tiến hành nhập các thông tin yêu cầu để thực hiện thanh toán trực tuyến thủ tục

Hình 8: Màn hình điền thông tin thanh toán

Sau khi điền đầy đủ thông tin cần thiết, người dùng thực hiện nhấn chọn vào nút  để nhập mã OTP xác thực thông tin thanh toán

Hình 9: Màn hình xác thực quá trình thanh toán

Hệ thống xử lý và phản hồi tình trạng hoàn thành việc thanh toán

Hình 10: Màn hình thông báo hoàn thành thanh toán

Ghi chú: các hồ sơ sau khi đã hoàn thành thanh toán phí/lệ phí theo quy định sẽ được hệ thống cập nhật tình trạng “Đã thanh toán”, người dân có thể xem chi tiết và theo dõi tình trạng giải quyết trong màn hình chức năng “Quản lý hồ sơ”.