I. QUẢN LÝ THÔNG TIN TÀI KHOẢN

Chức năng Quản lý thông tin tài khoản hỗ trợ người dùng có thể tùy chỉnh cập nhật, thay đổi các thông tin cá nhân đã đăng ký trên hệ thống Cổng Dịch vụ công Sở Y tế;

Tại các màn hình giao diện của Cổng, người dùng nhấn chọn vào phần họ tên của mình để tuy cập vào chức năng Quản lý thông tin tài khoản:

Hình 1: Truy cập chức năng Quản lý thông tin tài khoản

Màn hình Quản lý thông tin tài khoản cho phép người dùng quản lý các chức năng chính sau:

1. Quản lý Thông tin cơ bản

Chức năng cho phép người dùng thay đổi các trường thông tin cơ bản, bao gồm:

  • Họ tên;
  • Giới tính;
  • Ngày sinh;
  • Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu – Ngày cấp, nơi cấp;
  • Điện thoại;
  • Email;
  • Thông tin địa chỉ;

Hình 2: Màn hình quản lý thông tin cơ bản

2. Thay đổi mật khẩu

Thay đổi mật khẩu đăng nhập hệ thống, người dùng tiến hành nhập mật khẩu hiện tại và xác nhận mật khẩu mới để thực hiện thay đổi

Hình 3: Màn hình thay đổi mật khẩu đăng nhập

3. Quản lý Thông tin chứng chỉ

Chức năng cho phép quản lý các thông tin văn bằng, chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn: Văn bằng Dược, văn bằng Y…

Hình 4: Màn hình quản lý thông tin văn bằng, chứng chỉ

Người dùng có thể thêm mới hoặc cập nhật, xóa các văn bằng, chứng chỉ tương ứng.

II. QUÊN MẬT KHẨU ĐĂNG NHẬP

Chức năng hệ thống hỗ trợ người sử dụng có thể yêu cầu lấy lại mật khẩu đăng nhập trên Cổng Dịch vụ công Sở Y tế;

Tại màn hình Đăng nhập hệ thống, người dân tiến hành nhấn chọn vào nút “Quên tài khoản hay tên đăng nhập” để thực hiện gửi yêu cầu quên mật khẩu:

Hình 5: Màn hình gửi yêu cầu quên mật khẩu đăng nhập

Hệ thống yêu cầu nhập thông tin tài khoản đã dùng để đăng ký trên Cổng Dịch vụ công Sở Y tế

Hình 6: Màn hình nhập tài khoản yêu cầu gửi lại mật khẩu

Hệ thống thực hiện gửi lại thông tin đăng nhập vào email đã dùng để đăng ký tài khoản trên Cổng Dịch vụ công Sở Y tế

Hình 7: Màn hình thông báo xác thực yêu cầu

Hình 8: Màn hình Email thông báo cập nhật mật khẩu

Người dùng tiến hành nhấn chọn vào link gửi kèm được gửi qua email để tiến hành cập nhật lại mật khẩu mới

Hình 9: Màn hình nhập lại mật khẩu mới